Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.02.2003

Постанова № 52-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 52-ЧН

м. Чернігів

2003-02-19

Я, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затверджене наказом Голови ДКЦПФР від 11.08.99, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства "Базис" (скорочена назва — ВАТ "Базис"): юридична адреса та фактичне місцезнаходження товариства: м. Чернігів, вул. Леніна,32, код за ЄДРПОУ 14231737, п/р 26006301830177 відкритий в Промінвестбанк, МФО 353456, тел. 42374, —

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Базис" в порушення пункту б) статті 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та пунктів 2.2., 3.1., 3.6. Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР №5 від 10.02.00 р. (зареєстровано в Мінюсті України 28.02.00 р.) несвоєчасно опублікувало особливу інформацію, а саме - більш ніж через 2 робочих дні після дати виникнення відповідної події. Абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено накладання на юридичних осіб за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації штрафу у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ "Базис" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від "19" лютого 2003 року №57-ЧН. Обставини, що пом'якшують відповідальність - правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8 абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, та згідно з п. п. 2.6, 8.1, 8.2, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.01 №27 (зареєстрованого в Мінюсті України 16.03.01 за №243/5434), —

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне опублікування особливої інформації, накласти на ВАТ "Базис" штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 85 (вісімдесят п'ять) грн.; 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300, символ звітності банку 101: отримувач: Держбюджет м. Чернігова; ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) №22825965; банк отримувача: УДК в Чернігівській області, МФО 853592 на п/р №31110101800002, шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх(-го) поточних(-ого) рахунків(-ку) протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови; 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п'яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 129. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення. У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку.