Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 14231737
Тип інформації Одержання кредиту на суму, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних та оборотних кошті
Дата виникнення 06/10/2004
Дата публікації 06/10/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021,м.Чернiгiв, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрiй Вiкторович - Голова правлiння
Контактна особа* Гутник Людмила Петрiвна - Заступник голови правлiння. Тел: 0462 178-626, факс 04622-4-04-21
E-mail* bazis@cn.relc.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Найменування установи,
що надала кредит
Дата підписання кредитної угоди Вид кредиту (фінансовий,
товарний, кредит під цінні папери,
інвестиційний податковий кредит)
Сума отриманого кредиту (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Термін користування кредитом (місяців) Сума кредиту по відношенню
до статутного капіталу на
початок звітного року (%)
Сума кредиту по відношенню
до суми вартості основних
та оборотних коштів
емітента на початок звітного року (%)
Примітки
Фiлiя "Чернiгiвське ЦВ Промiнвестбанку" 06/10/2004 2 200 19 4 306.58 4.51 Внесенi змiни та доповнення до кредитного договору про вiдкриття кредитної лiнiї вiд 16.02.2004р.