Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 25.02.2009
Дата публікації 25.02.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462604331
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про викуп акцій прийняте 25.02.2009 року наглядовою радою. Викуп акцій здійснюється в період з 1 квітня 2009 року по 25 грудня 2009 року згідно заяв акціонерів про продаж акцій. Заяви про продаж акцій приймаються від акціонерів в письмовій формі протягом строку викупу; прийняття заяв припиняється, якщо загальна кількість викуплених акцій буде перевищувати 25000 штук. Термін оплати за акції передбачається в договорі купівлі-продажу. Витрати, пов'язані з перереєстрацією прав власності, оплачує товариство. Мета викупу: задоволення побажань акціонерів про продаж акцій. Враховуючи те, що за приватизаційні та компенсаційні сертифікати громадянами було придбано в основному до 500 акцій, встановлена слідуюча ціна викупу: 5,00грн. за 1 акцію - при придбанні до 500 акцій включно. 2,00грн. за 1 акцію - при придбанні більше 500 акцій. Номінальна ціна 1 акції - 0,15 грн. , ринкова вартість не встановлена. Прибуток на 1 акцію за результатами діяльності за 2008 рік складає 7,89690 грн. Викупу підлягають 25000 простих іменних акцій, форма випуску документарна. Частка кількості акцій, що підлягають викупу від розміру статутного капіталу складає 5,75 відсотків. Станом на 25.02.2009 року володіє більше ніж 10 відсотками акцій Склярець Віктор Степанович. Станом на 25.02.2009 року товариство володіє 70 простими іменними акціями власної емісії, їх частка від загальної кількості акцій складає 0,016%. Реалізація акцій власної емісії здійснюється у липні 2009 року. Випуск акцій зареєстровано Чернігівським територіальним управлінням ДКЦПФР 23 березня 2001 року, номер свідоцтва: 18/24/1/01.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович