Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет
Дата здійснення дії: 27.03.2018
Дата публікації 27.03.2018 16:01:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: (0462) 649-226
E-mail* anastasiya_sklyarec@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет

Публічне акціонерне товариство "БАЗИС" (далі по тексту – Товариство) відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами), повідомляє про зміну 27.03.2018 р. веб-сайту в мережі Інтернет з http://bazis.cn.ua на власний веб-сайт http://smida.gov.ua/site/14231737/, який використовується Товариством для розкриття інформації в мережі Інтернет.

Голова правління А.В. Склярець

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович