Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 26.02.2008
Дата публікації 27.02.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462604331
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про викуп акцій прийняте 26.02.2008 року наглядовою (спостережною) радою. Викуп акцій здійснюється в період з 1 квітня 2008 року по 25 грудня 2008 року згідно заяв акціонерів про продаж акцій. Заяви про продаж акцій приймаються від акціонерів в письмовій формі протягом строку викупу; прийняття заяв припиняється, якщо загальна кількість викуплених акцій буде перевищувати 25000 штук. Викуп проводиться повної кількості акцій, якою володіє акціонер. Термін оплати за акції передбачається в договорі купівлі-продажу. Витрати, пов'язані з перереєстрацією прав власності, оплачує товариство. Мета викупу: задоволення побажань акціонерів про продаж акцій. Враховуючи те, що за приватизаційні та компенсаційні сертифікати громадянами було придбано в основному до 200 акцій, встановлена слідуюча ціна викупу: 10,00грн. за 1 акцію - при придбанні до 200 акцій включно. 3,00грн. за 1 акцію - при придбанні більше 200 акцій. Номінальна ціна 1 акції - 0,15 грн. , ринкова вартість не встановлена. Прибуток на 1 акцію за результатами діяльності за 2007 рік складає 5,58950 грн. Викупу підлягають 25000 простих іменних акцій, форма випуску документарна. Частка кількості акцій, що підлягають викупу від розміру статутного капіталу складає 5,75 відсотків. Станом на 25.02.2008 року володіє більше ніж 10 відсотками акцій Склярець Віктор Степанович. Випуск акцій зареєстровано Чернігівським територіальним управлінням ДКЦПФР 23 березня 2001 року, номер свідоцтва: 18/24/1/01.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович