Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 20.11.2005
Дата публікації 20.11.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462604331
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредиту прийняте 26 жовтня 2007 року спостережною (наглядовою) радою. Договір кредиту підписаний 13 листопада 2007 року. Кредитор: ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: м.Київ, вул Лескова,9, в особі директора Чернігівської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль", ідентифікаційний код дирекції за ЄДРПОУ 14245308, місцезнаходження: м.Чернігів, проспект Перемоги,21. Забезпеченням кредитного договору є: нежитлова будівля (приміщення магазину) та складські приміщення за адресою: м.Чернігів, вул. Любецька,42, та договір поруки з Склярцем А.В. Вартість чистих активів товариства, розрахованих на 30.09.2007 року складає 9460,6 тис.грн. Кредитний договір інвестиційний: невідновлювальна кредитна лінія на суму 1200000 грн. із сплатою 12,5% річних строком до 5 листопада 2010 року. Дата одержання кредиту 15 листопада 2007 року; заборгованість за кредитом погашається у відповідності до Графіку погашення заборгованості; кредитні кошти призначені на інвестиційні цілі: придбання, реконструкція та переобладнання об'єкту нерухомості за адресою: м.Чернігів, вул. Пухова,142; співвідношення суми кредиту до вартості активів на 01.01.2007 року складає 15,225 відсотків.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович