Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 13.11.2007
Дата публікації 15.11.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462604331
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредиту прийняте 26 жовтня 2007 року спостережною (наглядовою) радою. Договір кредиту підписаний 13 листопада 2007 року. Кредитор: ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: м.Київ, вул Лескова,9, в особі директора Чернігівської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль", ідентифікаційний код дирекції за ЄДРПОУ 14245308, місцезнаходження: м.Чернігів, проспект Перемоги,21. Забезпеченням кредитного договору є: нежитлова будівля (приміщення магазину) та складські приміщення за адресою: м.Чернігів, вул. Любецька,42, та договір поруки з Склярцем А.В. Вартість чистих активів товариства, розрахованих на 30.09.2007 року складає 9460,6 тис.грн. Кредитний договір товарний: відновлювальна кредитна лінія, ліміт кредитування - 1000000 грн., процентна ставка 12,5%, термін кредитування до 5 листопада 2010 року по періодам, обов'язковою умовою є повне погашення заборгованості на кінець кожного періоду кредитування. Дата відкриття кредитної лінії - 13 листопада 2007 року. Період першого траншу з 13 листопада 2007 року по 12 листопада 2008 року. Дата отримання першого траншу - 13 листопада 2007 року, розмір - ліміт кредитування, що складає 100% до загального розміру кредиту; кредитні кошти призначені для поповнення обігових коштів та фінансування поточної діяльності підприємства; співвідношення суми кредиту до вартості активів на 01.01.2007 року складає 12,688 відсотків.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович