Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.08.2010
Дата публікації 12.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "БАЗИС"
Юридична адреса* Україна, 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 70
Керівник* Склярець Андрій Вікторович - Голова правління. Тел: 0462649226
E-mail* info@bazis.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 10.08.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення в зв'язку з виходом на пенсію за віком.
Посадова особа Оліфан Любов Андріївна (Паспорт: серія НК номер 515630 виданий 26.06.1998 р. Деснянський ВМ УМВС України в Чернігівській області), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,8807%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 4 місяці.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 10.08.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі обрання загальними зборами.
Посадова особа Склярець Денис Вікторович (Паспорт: серія НМ номер 311634 виданий 31.01.2008 р. Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0736%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних виборів правління.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головного менеджера з питань розвитку, заступника начальника відділу збуту з питань розвитку, агента комерційного.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 320 акцій.


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Склярець Андрій Вікторович